فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

عدول از ضوابط و احكام شرعى

گروهى از یكى از قبائل عرب، خدمت رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) رسیدند و عرض كردند: یا رسول اللّه! اگر مى خواهید ما مسلمان بشویم سه شرط داریم كه باید آنها را بپذیرید: 1- اجازه بدهید تا یكسال دیگر هم، این بتها را پرستش كنیم. 2- نماز خیلى بر ما ناگوار است، اجازه بدهید ما نخوانیم. 3- از ما نخواهید كه آن بت بزرگمان را، خودمان بشكنیم.
حضرت در جواب فرمودند: «از این سه پیشنهاد شما، فقط سومى پذیرفته مى شود (یعنى فقط شكستن بت بزرگ كه در صورت اكراه شما، دیگران آن را خواهند شكست) و اما بقیه محال است.»(2009)
پیغمبر، هرگز اینطورى فكر نكرد كه خوب مثلاً یك قبیله اى آمده مسلمان بشود. اینها كه چندین سال است بتها را مى پرستند، بگذار یكسال دیگر هم پرستش كنند و سپس موحّد شوند، بالاخره با اتّخاذ این شیوه بر تعداد مسلمانان كه افزوده مى شود.
نه هرگز پیامبر(صلى الله علیه و آله) چنین فكرى را از ذهن خود عبور ندادند، زیرا این پذیرفتن، صحّه گذاردن روى بت پرستى بود. این را هم باید دانست كه، نه فقط یك سال، اگر حتّى مى گفتند یك شبانه روز هم اجازه بدهید كه بت بپرستیم و نماز نخوانیم باز هم محال بود كه پیامبر اجازه بدهند و بپذیرند، و اگر درخواست مى كردند كه: یا رسول اللّه! اجازه بدهید، ما فقط یك شبانه روز نماز نخوانیم بعد مسلمان مى شویم و خواهیم خواند، و تنها همین یك شبانه روز نماز نخواندن را پیامبر تأیید و امضاء كنند، باز هم محال بود كه حضرت چنین اجازه اى بدهند.
زیرا پیامبر براى هدف مقدّس خویش، از وسایل نامشروع استفاده نمى كنند، نه از جهل مردم و نه از عدول از ضوابط و احكام شرعى.

بدمستى

در یكى از ایام، شخصى به مغازه عرق فروشى رفت، و به فروشنده گفت: آقا یك شاهى عرق بده.
عرق فروش گفت: یك شاهى كه عرق نمى شود؟!
- هر چقدر مى شود بده.
- با یك شاهى هیچ مقدار نمى توانم بدهم.
- آقا هر مقدار كه ممكن است ولو اینكه خیلى هم كم باشد بدهید؟
- آخر بیچاره، مردم عرق مى خورند كه مست بشوند، این مقدار به این كسى كه مستى نمى آورد و بنابراین چه فایده و اثرى دارد؟
- قربان اثر بدمستى آن ظاهر است، لااقل این بهانه اى براى بدمستى كردن كه مى شود!
واقعاً بعضى از مردم هم همینطور دنبال بهانه اى هستند براى بدمستى، مثلاً اینكه به ما اجازه داده اند تا براى اهل بدعت هر دروغى را جعل كنیم، بیائیم از این مطلب سوء استفاده كنیم و به هر كس كه خصومتى شخصى داشتیم فوراً به او برچسب بزنیم كه او اهل بدعت هست، و بنا كنیم به تهمت زدن و دروغ ساختن و ناسزاگویى، آن وقت بهانه هم داریم، اگر كسى اعتراض كرد، فوراً مى گوئیم: به ما اجازه داده اند كه نسبت به اهل بدعت، هر چه خواستیم بگوئیم، دقّت كنید و ببینید این سوء استفاده از یك مطلب شرعى بر سر دین چه خواهد آورد؟(2010)

ریشه تاریخى!

مقام معظم رهبرى فرمودند: من دو سه سال پیش، به مناسبتى خدمت حضرت امام رضوان الله تعالى علیه رسیدم تا پیشنهادى را در میان بگذارم. به ایشان عرض كردم كه به اعتقاد من، پیروزى این نظام، فقط به آبروى روحانیت زمان ما انجام نگرفت؛ بلكه آن سرمایه اى كه ما خرج كردیم تا این انقلاب -كه واقعاً معجزه بود- به پیروزى برسد، عبارت از آبروى ذخیره و نقد روحانیت شیعه، از زمان شیخ كلینى و شیخ طوسى تا زمان ما بود. امام هم در آن روزى كه این مطلب را عرض كردم، مطلب را تلقى به قبول كردند، معلوم بود كه نظر شریف خود ایشان هم همین مى باشد و این واقعیتى است. ما اگر ریشه تاریخى نداشتیم، مردم آن محبت و اعتماد را به ما نداشتند و به اشاره روحانیت حركت نمى كردند؛ به طورى كه بیایند و جان و فرزندانشان را در راهى قربانى كنند. مگر آسان است؟ آن پشتوانه و ذخیره وجود داشت و حالا هم در نظام جمهورى اسلامى تبلور پیدا كرده است. این نظام، نظام اسلامى است و من و شما هم كه معمّم هستیم، مظاهر اسلامیم.(2011)