فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

دین حنیف

«عن زرارة عن امام باقر(علیه السلام) : ما الحنیفیّة؟ قال هى الفطرة الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها قال فطرهم على معرفته؛(1978) زراره از امام باقر(علیه السلام) سؤال میكند دین حنیف چیست؟ فرمود فطرت است، فطرتى كه خداوند در نهاد تمام افراد بشر آفریده است. خداوند انسان را با فطرت معرفت خویش خلق كرده است.»

فطرت خداپرستى بشر

«عن ابى عبد اللَّه(علیه السلام) فی قول اللَّه عزّ و جلّ: فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها قال: فطرهم على التّوحید؛(1979) امام صادق(علیه السلام) در تفسیر آیه فطرت فرموده است كه خداوند بشر را با فطرت خداپرستى آفریده.»

پذیرش دین، فطرى است

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): كلّ مولود یولد على الفطرة حتّى یكون ابواه یهوّدانه و ینصّرانه؛(1980) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) میفرمود: هر مولودى با فطرت مذهبى و معرفت الهى متولّد مى شود كه پدر و مادر او را به آئین یهودیّت و نصرانیّت بار مى آورند. مفاد حدیث این است كه اساس اولیّه پذیرش دین در فطرت تمام كودكان بشر وجود دارد.»