فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

فطرت انسان منافى پذیرش استبداد

«وَ تِلْكَ عَادٌ جَحَدُواْ بَِایَتِ رَبِّهِمْ وَ عَصَوْاْ رُسُلَهُ وَ اتَّبَعُواْ أَمْرَ كُلِ جَبَّارٍ عَنِیدٍ؛(1976) و این قوم «عاد» بود كه آیات پروردگارشان را انكار كردند و پیامبران او را معصیت نمودند و از فرمان هر ستمگر دشمن حق، پیروى كردند!»

روایات

بیدارى فطرت انسانها توسط پیامبران

«قال على(علیه السلام) : فبعث اللَّه فیهم رسله و واتر الیهم انبیائه لیستأدوهم میثاق فطرته و یذكّروهم منسىّ نعمته و یحتجّوا علیهم بالتّبلیغ و یثیروا لهم دفائن العقول؛(1977) على(علیه السلام) فرموده است: خداوند پیامبران خود را برانگیخت و پیاپى بین مردم فرستاد تا بشر را به اداء پیمان فطرت وادارند و نعمتهاى فراموش شده خدا را یادآورى كنند و با فعالیّتهاى تبلیغى خود نیروهاى نهفته عقل مردم را برانگیخته و بكار اندازند.»