فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

داستانها

گوهر وقت

مرحوم حجة الاسلام سیّد صادق شمس چنین نقل نموده اند: بنده به طور مكرّر خدمت مرحوم علاّمه سیّد محمّد حسین طباطبایى رسیده ام، علاّمه مى گفتند: به تازگى به این فكر افتاده ام كه تفسیر (المیزان) را بنویسم ولى نقطه هاى آن را در روز پنج شنبه بگذارم كه در این روز علاوه بر این كه نقطه ها را مى گذارم، مرورى نیز بر متن تفسیر نموده باشم. اگر چنین كنم روزى یك ربع ساعت (=پانزده دقیقه) جلو هستم یعنى از وقت و فرصت به خاطر به كارگیرى این شیوه استفاده كرده ام.(1937)

فرصتهاى غنیمتى

نقل نموده اند كه: مرحوم حضرت آیت اللَّه العظمى بروجردى گاهى به واسطه كثرت مشاغل چند دقیقه اى دیرتر از موعد مقرّر به درس حاضر مى شدند. یك روز كه ایشان دیر تشریف آوردند یكى از علما اعتراض كرده و گفت: وقت طلّاب ضایع مى شود. آیت اللَّه بروجردى فرمودند: چرا شما وقت خود را تلف مى كنید من این دوازده جزء قرآن را كه الان حفظ هستم از همین وقت ها استفاده كرده ام شما هم بى كار ننشینید این چند دقیقه اى كه من دیر رسیدم مشغول حفظ قرآن باشید.(1938)