فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

مقیاس عمر

«انّما انت عدد ایّام فكلّ یوم یمضى علیك یمضى ببعضك؛(1936) عمر هر فردى كه سرمایه نقد او در بازار دنیا است، محدود و معیّن است و اغلب مردم، سال را واحد عمر مى شناسند و دوران زندگى خود و دگران را با آن مى سنجند. امام على(علیه السلام) روز را واحد عمر خوانده و دوران زندگى انسانها را با آن مقیاس اندازه گیرى نموده است.»

داستانها

گوهر وقت

مرحوم حجة الاسلام سیّد صادق شمس چنین نقل نموده اند: بنده به طور مكرّر خدمت مرحوم علاّمه سیّد محمّد حسین طباطبایى رسیده ام، علاّمه مى گفتند: به تازگى به این فكر افتاده ام كه تفسیر (المیزان) را بنویسم ولى نقطه هاى آن را در روز پنج شنبه بگذارم كه در این روز علاوه بر این كه نقطه ها را مى گذارم، مرورى نیز بر متن تفسیر نموده باشم. اگر چنین كنم روزى یك ربع ساعت (=پانزده دقیقه) جلو هستم یعنى از وقت و فرصت به خاطر به كارگیرى این شیوه استفاده كرده ام.(1937)