فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

روایات

مسئولیت در قیامت در برابر عمر

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): انّ العبد لا تزول قدماه یوم القیمة حتّى یسأل عن عمره فیما افناه و عن شبابه فیما ابلاه؛(1924) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) فرموده است كه در قیامت هیچ بنده اى قدم از قدم برنمیدارد تا به این پرسش ها پاسخ دهد: اوّل آنكه عمرش را در چه كار فانى نموده است، دوّم جوانیش را چگونه و در چه راه تمام كرده است.»

توجه به گذران شب و روز

«الامام علی(علیه السلام) : انّ اللّیل و النّهار یعملان فیك، فاعمل فیهما؛(1925) امام على(علیه السلام) : شب و روز در تو كار مى كنند (و مقدارى از عمر تو را مى گیرند)، تو نیز در آنها كارى بكن (و چیزى براى خود بیندوز!).»