فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

جبرانِ لطف

باباى طرف میمیره، مجلس ختمش رفیقاش همه میان بهش تسلیت میگن. طرف خیلى احساساتى میشه، میگه: به خدا خیلى زحمت كشیدین تشریف آوردین، شرمنده كردین... ایشالا ختم پدرتون جبران مى كنم!

علم

آیات