فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

شعر

تركِ عادت، موجب مرض است. «دهخدا»
خوىِ بد در طبیعتى كه نشست
نرَود تا به وقت مرگ از دست
«سعدى»
ریسمان سوخت و كَجِیَش بیرون نرفت.
مار، پوست بگذارد خوى نمى گذارد. «جامع التمثیل»

نكات

اگر كج روى براى انسان عادت شد، قهر الهى فرا مى رسد.
عمل به آیات و احكام الهى، باید همراه با جدّیّت، عشق و تصمیم باشد نه شوخى، نه عادت، نه شكّ و نه تشریفات.
جز فرمان خداوند، به چیز دیگرى از قبیل، جهت، رنگ، زمان، مكان و شیوه خاصّى خود را عادت ندهیم، تا هر گاه فرمانى بر خلاف انتظار یا عادت و سلیقه ما صادر شد، بدنبال فرار یا توصیه نباشیم. «لِنَعْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ یَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَیْهِ»(1756).
گناه بد است، ولى بدتر از آن عادت به گناه و روحیّه گناه است. «كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ...».
آنجا كه گناه جزو روحیّه و عادت شد، عقوبت پروردگار سخت است.
عدالت مستمرّ بصورت ملكه و عادت، ارزش است، نه عدالت لحظه اى.
خداوند، انسان را چنان آفریده كه چه كارهاى خوب و چه كارهاى بد، كم كم در روح او تأثیر مى گذارد و به آن عادت مى كند.
گاهى عادت بر فطرت پیروز مى شود، مثل غلبه عادت بت پرستى نیاكان بر فطرت حق طلبى نسل جدید.
امام صادق(علیه السلام) فرمودند: نماز و روزه مردم شما را نفریبد، زیرا گاهى همه آنها از روى عادت است. مردم را با راستگویى و اداى امانت امتحان كنید و بشناسید.
آنان كه به گناه عادت كنند، براحتى راه انبیا را نمى پذیرند. «كانُوا قَوْماً مُجْرِمِینَ».
در صورتى كه گناه در جامعه به حالت عادت درآید، باید با تكرار تذكّر و پیگیرى مداوم، آن را برطرف كرد.
انسان، ابتدا دست به كار خلاف مى زند، سپس كار خلاف براى او عادت مى شود و او را به خود جذب مى كند، یعنى در مسیر عمل و ارتكاب آن قرار مى گیرد و پس از ارتكاب گناه، اسیر آن مى شود.
خطر بزرگ آن است كه انكار حقّ در انسان، به صورت یك عادت و خصلت درآید.

لطیفه