فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

خانم آنه مارى شیل

خانم پروفسور «آنه مارى شیل» محقّق و نویسنده تواناى آلمانى در یكى از مصاحبه هایش اشاره اى به ادعیه اسلامى دارد و مى گوید: من خودم همواره دعاها، احادیث و اخبار اسلامى را از اصل عربى آن مى خوانم. بخش كوچك از كتاب مبارك صحیفه سجادیه را به آلمانى ترجمه و منتشر كرده ام. قریب هفت سال پیش، دعاى رؤیت هلال ماه مبارك رمضان و دعاى وداع با آن ماه را وقتى مشغول ترجمه این دعا بودم، مادرم در بیمارستان بسترى بود و من كه به او سر مى زدم، پس از آنكه او به خواب مى رفت، در گوشه اى از آن اتاق به كار پاكنویس كردن ترجمه ها مشغول مى شدم.
اتاق مادرم دو تختى بود. در تخت دیگر خانمى بسیار فاضله بسترى بود كه كاتولیكى مؤمن و راسخ العقیده و حتّى متعصّب بود. وقتى فهمید من دعاهاى اسلامى را ترجمه مى كنم، دلگیر شد كه مگر در مسیحیت و در مكتب مقدسه خودمان كمبودى داریم كه تو به ادعیه اسلامى روى آوردید؟!
وقتى كتابم چاپ شد، یك نسخه براى او فرستادم. یك ماه بعد او تلفن زد و گفت: صمیمانه از هدیه این كتاب متشكرم، زیرا هر روز به جاى دعا آن را مى خوانم.
بله واقعاً ترجمه ادعیه امامان معصوم(علیهم السلام) مخصوصاً صحیفه سجادیه حضرت زین العابدین(علیه السلام) براى بسیارى از مردم جهان غرب كارساز است.(1726)

كاردینال مسیحى

یكى از اساتید و محقّقان دانشگاه آلمان در نامه اى به مركز نشر معارف اسلامى در جهان كه در قم مى باشد، نوشته است: یكى از دوستانم كه یك كاردینال مسیحى است، به مهمانى به منزل ما آمد. او كتاب صحیفه سجادیه را در كتابخانه من دید، مجذوب آن گشته و به مطالعه پرداخت. از آنجائى كه مطالب عرفانى كتاب برایش تازگى داشت، آن را با اصرار زیاد از من گرفت...(1727)

كتابخانه واتیكان

كتابخانه واتیكان نیز وقتى نسخه انگلیسى صحیفه سجادیه را دریافت كرده بود، نامه تشكرآمیزى ارسال داشته (به مركز نشر معارف اسلامى در جهان) و در آن مى نویسد: این كتاب حاوى مضامین عالى عرفانى است، لذا آن را در بهترین جایگاه كتابخانه جهت استفاده محققان قرار داده ایم.(1728)