فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

علامه طنطاوى جوهرى

در سال 1353 ه ق مرجع فقید شیعه حضرت آیت الله العظمى مرعشى نجفى(رحمه الله) نسخه اى از كتاب شریفه صحیفه سجادیه را براى علامه معاصر مؤلّف تفسیر طنطاوى (مفتى اسكندریه) به «قاهره» فرستاد. وى در پاسخ چنین نگاشت: نامه گرامى مدتى پیش به ضمیمه كتاب صحیفه سجادیه از كلمات امام زاهد اسلام، على زین العابدین، ابن امام حسین شهید، ریحانة مصطفى رسید. كتاب را با دست تكریم گرفتم و آن را كتابى یگانه یافتم كه مشتمل بر علوم و معارف و حكمت هایى است كه در غیر آن یافت نمى شود. حقّاً كه این از بدبختى است ما (اهل سنّت) تاكنون به این اثر گرانبهاى جاوید از میراثهاى نبوت و اهل بیت دست نیافته ایم. من هرچه در آن مطالعه و دقت مى كنم مى بینم كه آن بالاتر از كلام مخلوق و دون كلام خالق است، راستى چه كتاب كریمى است!
سپس علامه طنطاوى جوهرى از مرحوم آیت الله العظمى مرعشى نجفى رضوان الله تعالى علیه سؤال مى نماید كه آیا كسى از علماى اسلام آن را شرح كرده؟ و آیا چیزى از آن شروح نزد شما یافت مى شود یا نه؟ مرجع فقید شیعه در پاسخ سؤال نامبرده، شارحین را كه مى شناخته نام مى برد و كتاب ریاض السالكین را جهت ایشان ارسال مى فرمایند. معظم له در جواب مى نویسد كه آماده اى براى این صحیفه گرامى شرحى بنویسى و پیرامون كتاب «ریاض السالكین» نیز چنین اظهار نظر مى كند كه در باب خود از كتب بى نظیر بود.(1724)

اندره كوفسكى

آقاى «اندره كوفسكى» دانشمند مسیحى از لهستان كه كتاب صحیفه سجادیه براى وى ارسال شده، طى نامه اى مى نویسد: من در حال حاضر مشغول مطالعه ترجمه انگلیسى «صحیفه سجادیه» هستم كه قبل از این برایم ارسال داشته بودید... من عمیقاً تحت تأثیر اندیشه هاى امام مسلمانان، امام سجاد(علیه السلام) قرار گرفته ام، كه افكار بلند و متعالى او در صفحات صحیفه سجادیه تبلور یافته است. مطالعه این اثر گرانبها و دقت در مضامین و معارف سرشار این كتاب به شدت روح مرا تحت تأثیر قرار داده و مجذوب خود ساخته است و خدایى به من بخشیده است.(1725)

خانم آنه مارى شیل

خانم پروفسور «آنه مارى شیل» محقّق و نویسنده تواناى آلمانى در یكى از مصاحبه هایش اشاره اى به ادعیه اسلامى دارد و مى گوید: من خودم همواره دعاها، احادیث و اخبار اسلامى را از اصل عربى آن مى خوانم. بخش كوچك از كتاب مبارك صحیفه سجادیه را به آلمانى ترجمه و منتشر كرده ام. قریب هفت سال پیش، دعاى رؤیت هلال ماه مبارك رمضان و دعاى وداع با آن ماه را وقتى مشغول ترجمه این دعا بودم، مادرم در بیمارستان بسترى بود و من كه به او سر مى زدم، پس از آنكه او به خواب مى رفت، در گوشه اى از آن اتاق به كار پاكنویس كردن ترجمه ها مشغول مى شدم.
اتاق مادرم دو تختى بود. در تخت دیگر خانمى بسیار فاضله بسترى بود كه كاتولیكى مؤمن و راسخ العقیده و حتّى متعصّب بود. وقتى فهمید من دعاهاى اسلامى را ترجمه مى كنم، دلگیر شد كه مگر در مسیحیت و در مكتب مقدسه خودمان كمبودى داریم كه تو به ادعیه اسلامى روى آوردید؟!
وقتى كتابم چاپ شد، یك نسخه براى او فرستادم. یك ماه بعد او تلفن زد و گفت: صمیمانه از هدیه این كتاب متشكرم، زیرا هر روز به جاى دعا آن را مى خوانم.
بله واقعاً ترجمه ادعیه امامان معصوم(علیهم السلام) مخصوصاً صحیفه سجادیه حضرت زین العابدین(علیه السلام) براى بسیارى از مردم جهان غرب كارساز است.(1726)