فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نتیجه دعا از نظر امام سجّاد(علیه السلام)

«امام سجّاد(علیه السلام) : المُؤمِنُ مِن دُعائِهِ عَلى ثَلاثٍ: إمّا أن یُدَّخَرَ لَهُ و إمّا أن یُعَجَّلَ لَهُ و إمّا یُدفَعَ عَنهُ بَلاءٌ یُریدُ أن یُصیبَهُ؛(1720) امام سجاد(علیه السلام) : مؤمن از دعاى خود یكى از سه نتیجه را مى گیرد: یا برایش ذخیره مى شود، یا در دنیا برآورده مى شود و یا بلایى كه مى خواست به او برسد از او برگردانده مى شود.»
قطرات محبوب خدا
«قال الإمام السجاد(علیه السلام) : ما مِن قَطرةٍ أحبُّ إلى اللَّه عزَّوجلَّ مِن قطرتَیْن: قطرةُ دمٍ فی سبیل اللَّه، و قَطرةُ دَمْعةٍ فی سوادِ اللّیل لا یُریدُ بها عبدٌ إلاّ اللَّه عزّوجلّ؛(1721) امام سجّاد(علیه السلام) : دو قطره نزد خداوند عزّوجلّ، محبوبترین قطرات است: قطره خونى كه در راه خدا ریخته شود و قطره اشكى كه در سیاهى شب، بنده آن را تنها براى خداى عزّوجلّ بریزد.»

داستانها

اثر كتابهاى دینى

یكى از علماى ربانى فرموده بودند: از یكى از شهرهاى عراق به شهر دیگرى مى رفتم وقتى سوار قطار شدم داخل كوپه نشستم مسافرهاى دیگر، زنهاى بى حجاب بودند، دیدم باید این مسیر طولانى را با این زنهاى بى حجاب طى كنم، گفتم چه كنم كه محیط را عوض كنم، (چون آدم مسلمان وقتى در محیط گناه قرار گرفت باید سعى كند محیط را عوض كند.)
یادم آمد كه یك نسخه از صحیفه سجادیه را همراه دارم صحیفه را درآوردم، یكى از فرازهاى نورانىِ صحیفه را خواندم و چون اینها عرب بودند و زبان مادرى آنها بود، مفاهیم را درك مى كردند و مى فهمیدند.
دیدم كلمات نورانى صحیفه آنها را عوض كرد، یكى از آنها بلند شد یك روسرى سرش كرد، یكى دیگر چشمانش اشك آلود شد، خلاصه محیط عوض شد. بعد از اتمام دعاى صحیفه برگشتند به من گفتند: آقا این حرفها مال كى بود كه مهم بود؟
گفتم: كلمات نورانى صحیفه سجادیه امام زین العابدین(علیه السلام) است. گفتند: ما متأسفانه از این معارف محروم هستیم اگر مى شود این كتاب را به ما بدهید.
مى فرمود: با خواهش و تمنا این نسخه را از من به عنوان یادگار گرفتند.(1722)