فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نماز امام سجاد(علیه السلام)

«امام باقر(علیه السلام) : كانَ یُصَلّى صَلاةَ مُوَدِّعٍ یَرى أنَّهُ لا یُصَلِّى بَعدَها أبَداً؛(1718) امام باقر(علیه السلام) : امام سجّاد(علیه السلام) مانند كسى كه آخرین نماز خود را بجاى مى آورد، نماز مى گزارد. او چنین مى دید كه پس از آن هیچ گاه نماز نمى گزارد.»

حضور قلب امام سجاد(علیه السلام) در نماز

«امام صادق(علیه السلام) : كانَ عَلىُّ بن الحُسَینِ(علیه السلام) إذا قامَ فِى الصَّلوةِ كَأَنَّهُ ساقُ شَجَرَةٍ لایَتَحرَّكُ مِنهُ شَى ءٌ إلا ما حَرَّكَهُ الرِّیحُ مِنهُ؛(1719) امام صادق(علیه السلام) : امام سجّاد(علیه السلام) هرگاه به نماز مى ایستاد چنان تنه درختى بود كه چیزى از آن نمى جنبید، مگر آنچه را كه باد مى جنباند.»

نتیجه دعا از نظر امام سجّاد(علیه السلام)

«امام سجّاد(علیه السلام) : المُؤمِنُ مِن دُعائِهِ عَلى ثَلاثٍ: إمّا أن یُدَّخَرَ لَهُ و إمّا أن یُعَجَّلَ لَهُ و إمّا یُدفَعَ عَنهُ بَلاءٌ یُریدُ أن یُصیبَهُ؛(1720) امام سجاد(علیه السلام) : مؤمن از دعاى خود یكى از سه نتیجه را مى گیرد: یا برایش ذخیره مى شود، یا در دنیا برآورده مى شود و یا بلایى كه مى خواست به او برسد از او برگردانده مى شود.»
قطرات محبوب خدا
«قال الإمام السجاد(علیه السلام) : ما مِن قَطرةٍ أحبُّ إلى اللَّه عزَّوجلَّ مِن قطرتَیْن: قطرةُ دمٍ فی سبیل اللَّه، و قَطرةُ دَمْعةٍ فی سوادِ اللّیل لا یُریدُ بها عبدٌ إلاّ اللَّه عزّوجلّ؛(1721) امام سجّاد(علیه السلام) : دو قطره نزد خداوند عزّوجلّ، محبوبترین قطرات است: قطره خونى كه در راه خدا ریخته شود و قطره اشكى كه در سیاهى شب، بنده آن را تنها براى خداى عزّوجلّ بریزد.»