فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

پیروى از سیره امامى

«امام سجاد(علیه السلام) : ألا و إنَّ أبغَضَ النّاس إلَى اللَّهِ مَن یَقتَدى بِسُنَّةِ إمامٍ و لایَقتَدى بِأعمالِهِ؛(1713) امام سجاد(علیه السلام) : هشدار كه منفورترین مردم نزد خداوند كسى است كه سیره امامى را برگزیند ولى از كارهاى او پیروى نكند.»

امام سجّاد(علیه السلام) در قیامت

«امام صادق(علیه السلام) : یُنادى مُنادٍ یَومَ القیامَةِ أینَ زَینُ العابِدینَ؟ فَكانّى أنظُرُ إلى عَلِىِّ بنِ الحُسَینِ(علیه السلام) یَخطُرُ بَینَ الصُّفُوفِ؛(1714) امام صادق(علیه السلام) : روز قیامت منادى ندا مى دهد: زیور عبادت كنندگان كجاست؟ گویا على بن حسین(علیه السلام) را مى بینم كه میان صف ها با ابهّت گامى بر مى دارد.»

انفاق امام سجّاد(علیه السلام)

«امام باقر(علیه السلام) : إنَّ عَلِىَّ بنَ الحُسَینِ(علیه السلام) قاسَمَ اللَّهَ مالَهُ مَرَّتَینِ؛(1715) امام باقر(علیه السلام) : امام على بن حسین(علیه السلام) دارایى خود را دوبار در راه خدا تقسیم كرد.»