فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نكات

یاد یاران شهید
امام على(علیه السلام) در نهج البلاغه مى فرماید: «آرى! آن دسته از برادرانى كه در جنگ صفّین خونشان ریخت، هیچ زیانى نكرده اند، گر چه امروز نیستند تا خوراكشان غم و غصّه، و نوشیدنى آنها خونابه دل باشد. به خدا سوگند، آنها خدا را ملاقات كردند، كه پاداش آنها را داد و پس از دوران ترس، آنها را در سراى امن خود جایگزین فرمود: كجا هستند برادران من كه بر راه حق رفتند، و با حق در گذشتند؟ كجاست عمّار؟ و كجاست پسر تیهان؟ (مالك بن تیهان انصارى) و كجاست ذو الشّهادتین؟ (خزیمة بن ثابت كه پیامبر شهادت او را دو شهادت دانست) و كجایند همانند آنان از برادرانشان كه پیمان جانبازى بستند، و سرهایشان را براى ستمگران فرستادند؟ (پس دست به ریش مبارك گرفت و زمانى طولانى گریست و فرمود) دریغا! از برادرانم كه قرآن را خواندند، و بر أساس آن قضاوت كردند، در واجبات الهى اندیشه كرده و آنها را بر پاداشتند، سنّت هاى الهى را زنده و بدعت ها را نابود كردند، دعوت جهاد را پذیرفته و به رهبر خود اطمینان داشته و از او پیروى كردند. (سپس با بانگ بلند فرمود) جهاد! جهاد! بندگان خدا! من امروز لشكر آماده مى كنم، كسى كه مى خواهد به سوى خدا رود همراه ما خارج شود.»(1685)
نگذارید پیشكسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگى روزمرّه خود به فراموشى سپرده شوند.(1686)
خانواده شهید در اجتماع یك واژه افتخاز انگیز است.(1687)
خانواده هاى شهدا به ملّت ایران آبرو و حیثیت دادند.(1688)
امروز شما خانواده شهدا با دلى سرشار از ایمان و خوشنودى از شهادت فرزندانتان ثابت كرده اید كه در جامعه ما شهادت، خسارت نیست.(1689)
شما جوانان عزیز شاهد و فرزندان شهدا یك امتیازى به همه دارید و آن امتیاز این است كه یك پیوند خونین با اسلام، با قرآن، با انقلاب بین شما بوجود آمده است.(1690)
وظیفه قدردانى از ایثارگران بویژه شهیدان، فریضه اى عینى و تعینى و همیشگى است.(1691)
بزرگداشت شهید یعنى اصالت بخشیدن به آن هدفها و تشویق به آن عمل و تقدیس آن ایثار.(1692)
تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نكنند. یاد شهیدان باید همیشه در فضاى جامعه زنده باشد.(1693)
زنده نگهداشتن یاد شهداى انقلاب باعث تداوم حركت انقلاب است.(1694)
شهیدان مظهر هدف و تلاش و تداوم هستند.(1695)
ما، در حقیقت، انقلاب، اسلام، قرآن، استقلال، آبروى و حیثیت را از بركت خون پاك شهداى عزیزمان داریم.(1696)
خون شهیدان تضمین كننده استقلال ملّت و سربلندى اسلام است. نظام جمهورى اسلامى امروز امانت شهیدان است و همه باید بدانند كه مبارزه با جمهورى اسلامى تمام نشده است.(1697)
خون شهداى انقلاب اسلامى به هدر نرفته است و آنها بودند كه به قیمت خون خود، آبروى اسلام، قرآن پیامبر و استقلال مملكت را حفظ كردند و حركتى كه آنها در این انقلاب از خود نشان دادند در طول تاریخ بى نظیر بوده است.(1698)
چراغ راه آینده ما شعار آزادگى و فداكارى شهداى ماست.(1699)
همه انسانها مى میرند ولى شهیدان این سرنوشت همگانى را به بهترین وجه سپرى كردند، وقتى قرار است این جان براى انسان نماند چه بهتر در راه خدا این رفتن انجام بگیرد.(1700)
مهمترین امتیاز شهداى ما نسبت به كسانى كه در سایر كشورها در راه آرمانهاى خود فداكارى مى كنند انتخاب آگاهانه و به دور از احساس است.
مظهر قدرت ایران شهدا هستند.(1701)
هر شهید، پرچمى براى استقلال و شرف این ملت است.(1702)
از خدا مى خواهم مبادا بعد از یك عمر زحمت مرگ ما در بستر بیمارى باشد و در میدان شهادت نباشد. شهادت، مرگ در راه ارزشهاست.(1703)
شهادتها انقلاب ما را پابرجا و تضمین كرده است و به همین دلیل ملت ما را آسیب ناپذیر ساخت.(1704)

لطیفه

روحیه در جنگ

تو جبهه ها روحیه داشتن حرفِ اوّل رو مى زد. شهید ساجدى كه بسیار باایمان و روحیه بود لحظاتِ آخرش بود و دردِ بسیارى مى كشید امّا به بقیه روحیه مى داد. یكى از بچّه ها كه اتّفاقاً یك زخم بسیار سطحى برداشته بود چون تا حالا خون ندیده بود، شروع كرد به آه و ناله كردن كه روحیّه بقیه را هم خراب مى كرد. شهید ساجدى از كوره دررفت و به آن برادرِ دل نازك خیلى با جدّیت گفت: آقا جان بسه دیگه! چیه اینقدر آه و ناله مى كنى؟ نگاه كن به بغل دستیت. اون بابا شهید شده صداش در نمى آد اونوقت تو مجروح شدى اینقدر سر و صدا راه انداختى؟! این جمله شهید ساجدى روحیه از دست رفته را به بچّه ها دوباره برگرداند و خنده بر لبِ همه نقش بست.