فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

شهید فشار قبر ندارد

امام صادق(علیه السلام) فرمود: شخصى از پیامبر(صلى الله علیه و آله) سؤال كرد: «ما بالُ الشّهیدُ لا یُفَتَّنُ فى قبرهِ؟؛ چرا شهید در عالم قبر، فشار قبر نمى بیند و باز خواست نمى شود؟» پیامبر(صلى الله علیه و آله) در پاسخ فرمود: «كَفى بِالبارِقَةِ فَوقَ رَأسِهِ فتنَةً؛ همان برق شمشیر (و اسلحه) كه بر فراز سر او آمده براى او كافى است.» (و دیگر نیازى به فشار دیگر ندارد)(1675)

خانواده شهید

از گفتار پیامبر(صلى الله علیه و آله) در مورد بازماندگان شهید است: «یقولُ اللَّه عزّ و جلّ: انا خلیفَتُهُ فى اهلهِ، مَن اَرْضاهم فقد اَرضانى، و مَن اَسْخَطَهم فقد اَسْخَطَنى؛ خداوند متعال مى فرماید: من جانشین شهید در نگهدارى خانواده شهید هستم، كسى كه خانواده شهید را خشنود كند مرا خشنود كرده و كسى كه آنها را ناراحت و خشمگین كند مرا خشمگین كرده است.»(1676)

داستانها