فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

خانه نزدیك به خانه على(علیه السلام)

به نقل حضرت على(علیه السلام) ، پیامبر(صلى الله علیه و آله) در ضمن گفتارى در شأن رزمندگان شهید فرمود: «فاذا كانَ یَومُ القیامَةِ فَوَالَّذى نَفْسى بِیدهِ لِو كانَ الاَنبیاءُ على طَریقِهِم لَتَرَجَّلوا لهم لِما یَرَونَ مِن بَهائِهِم... حتّى اِنَّ الجارَینِ یَتَخاصَمونَ اَیُّهما اَقرَبُ جواراً، فَیَقْعُدونَ معى و مع ابراهیمَ على مائدَةِ الخُلْدِ فَیَنظُرونَ الى اللَّه عزّ و جلّ فى كُلِّ یَومٍ بُكرةً و اصیلاً؛ وقتى كه روز قیامت برپا مى شود، سوگند به آن كسى كه جانم در اختیار او است، اگر پیامبران شهیدان را در راه خود ببینند، به دلیل عظمت مقام آنها، از مركب هایشان پیاده مى شوند... مقام شهید در حدى است كه دو همسایه او (كه در دنیا همسایه بودند) با هم بحث مى كنند در این مورد كه یكى مى گوید: خانه من نزدیك تر به خانه شهید است، دیگرى مى گوید: خانه من نزدیك تر است، سرانجام شهیدان نزد من و ابراهیم خلیل(علیه السلام) كنار سفره جاویدان مى نشینیم، و آنها در هر صبح و شام به (رحمت و رضوان) خدا مى نگرند.»(1674)

شهید فشار قبر ندارد

امام صادق(علیه السلام) فرمود: شخصى از پیامبر(صلى الله علیه و آله) سؤال كرد: «ما بالُ الشّهیدُ لا یُفَتَّنُ فى قبرهِ؟؛ چرا شهید در عالم قبر، فشار قبر نمى بیند و باز خواست نمى شود؟» پیامبر(صلى الله علیه و آله) در پاسخ فرمود: «كَفى بِالبارِقَةِ فَوقَ رَأسِهِ فتنَةً؛ همان برق شمشیر (و اسلحه) كه بر فراز سر او آمده براى او كافى است.» (و دیگر نیازى به فشار دیگر ندارد)(1675)

خانواده شهید

از گفتار پیامبر(صلى الله علیه و آله) در مورد بازماندگان شهید است: «یقولُ اللَّه عزّ و جلّ: انا خلیفَتُهُ فى اهلهِ، مَن اَرْضاهم فقد اَرضانى، و مَن اَسْخَطَهم فقد اَسْخَطَنى؛ خداوند متعال مى فرماید: من جانشین شهید در نگهدارى خانواده شهید هستم، كسى كه خانواده شهید را خشنود كند مرا خشنود كرده و كسى كه آنها را ناراحت و خشمگین كند مرا خشمگین كرده است.»(1676)