فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

افتخار شهادت

امام سجاد(علیه السلام) هنگام اسارت، در كوفه در مقرّ حكومت ابن زیاد خطاب به او فرمود: «اَبِالقَتلِ تُهدِّدُنى یَابنَ مرجانَةَ اَما عَلِمْتَ اَنَّ القَتلَ لَنا عادةٌ و كَرامَتنا الشَّهادةٌ؛ اى فرزند زن ناپاك! آیا مرا به كشته شدن تهدید مى كنى؟ آیا نمى دانى كه كشته شدن در راه خدا عادت ما است، و شهادت براى ما كرامت و افتخار است؟»(1672)

اولین نفر

به نقل حضرت رضا(علیه السلام) ، پیامبر(صلى الله علیه و آله) فرمود: «اوَّلُ مَن یَدخُلُ الجَنَّةَ الشَّهیدُ؛ نخستین كسى كه وارد بهشت مى شود، شهید است.»(1673)

خانه نزدیك به خانه على(علیه السلام)

به نقل حضرت على(علیه السلام) ، پیامبر(صلى الله علیه و آله) در ضمن گفتارى در شأن رزمندگان شهید فرمود: «فاذا كانَ یَومُ القیامَةِ فَوَالَّذى نَفْسى بِیدهِ لِو كانَ الاَنبیاءُ على طَریقِهِم لَتَرَجَّلوا لهم لِما یَرَونَ مِن بَهائِهِم... حتّى اِنَّ الجارَینِ یَتَخاصَمونَ اَیُّهما اَقرَبُ جواراً، فَیَقْعُدونَ معى و مع ابراهیمَ على مائدَةِ الخُلْدِ فَیَنظُرونَ الى اللَّه عزّ و جلّ فى كُلِّ یَومٍ بُكرةً و اصیلاً؛ وقتى كه روز قیامت برپا مى شود، سوگند به آن كسى كه جانم در اختیار او است، اگر پیامبران شهیدان را در راه خود ببینند، به دلیل عظمت مقام آنها، از مركب هایشان پیاده مى شوند... مقام شهید در حدى است كه دو همسایه او (كه در دنیا همسایه بودند) با هم بحث مى كنند در این مورد كه یكى مى گوید: خانه من نزدیك تر به خانه شهید است، دیگرى مى گوید: خانه من نزدیك تر است، سرانجام شهیدان نزد من و ابراهیم خلیل(علیه السلام) كنار سفره جاویدان مى نشینیم، و آنها در هر صبح و شام به (رحمت و رضوان) خدا مى نگرند.»(1674)