فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

قطره خون شهید

امام سجاد(علیه السلام) از پدران خود نقل كرد كه پیامبر(صلى الله علیه و آله) فرمود: «براى شهید، هفت خصلت است.» اوّلین خصلت را چنین بیان كرد:
«اوَّلُ قطرَةٍ مِن دَمِهِ مغفورٌ له كُلُّ ذنبٍ؛ نخستین قطره خون او كه به زمین مى رسد، همه گناهانش بخشیده مى شود.»(1671)

افتخار شهادت

امام سجاد(علیه السلام) هنگام اسارت، در كوفه در مقرّ حكومت ابن زیاد خطاب به او فرمود: «اَبِالقَتلِ تُهدِّدُنى یَابنَ مرجانَةَ اَما عَلِمْتَ اَنَّ القَتلَ لَنا عادةٌ و كَرامَتنا الشَّهادةٌ؛ اى فرزند زن ناپاك! آیا مرا به كشته شدن تهدید مى كنى؟ آیا نمى دانى كه كشته شدن در راه خدا عادت ما است، و شهادت براى ما كرامت و افتخار است؟»(1672)

اولین نفر

به نقل حضرت رضا(علیه السلام) ، پیامبر(صلى الله علیه و آله) فرمود: «اوَّلُ مَن یَدخُلُ الجَنَّةَ الشَّهیدُ؛ نخستین كسى كه وارد بهشت مى شود، شهید است.»(1673)