فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

ثواب زیارت قبر شهدا

«عن ابی عبد اللَّه(علیه السلام) قال: إنّ زیارة قبر رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) و زیارة قبور الشّهداء و زیارة قبر الحسین صلوات اللَّه علیه تعدل حجّة مع رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله)؛(1669) از فضیل بن یسار از امام صادق(علیه السلام) نقل شده كه فرمود: زیارت قبر رسول خدا(صلى الله علیه و آله) و زیارت قبر شهیدان و زیارت قبر حسین(علیه السلام) برابر است با حجّى كه با پیامبر(صلى الله علیه و آله) انجام گرفته است.»

صبر در شهادت

پیامبر(صلى الله علیه و آله) از على(علیه السلام) پرسید: «بگو بدانم در وقت شهادت، چگونه صبر خواهى كرد؟»
على(علیه السلام) در پاسخ عرض كرد: «لیسَ هذا مِن مواطِنِ الصَّبرِ ولكن مَواطِنِ البُشرى و الشُّكرِ؛ چنین موردى از موارد صبر نیست، بلكه از موارد بشارت و شكر است.» (یعنى شهادت تبریك دارد نه تسلیت)(1670).

قطره خون شهید

امام سجاد(علیه السلام) از پدران خود نقل كرد كه پیامبر(صلى الله علیه و آله) فرمود: «براى شهید، هفت خصلت است.» اوّلین خصلت را چنین بیان كرد:
«اوَّلُ قطرَةٍ مِن دَمِهِ مغفورٌ له كُلُّ ذنبٍ؛ نخستین قطره خون او كه به زمین مى رسد، همه گناهانش بخشیده مى شود.»(1671)