فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

آرزوى شهید براى شهادت دوباره

«عن النبیّ(صلى الله علیه و آله) قال: ما من أحد یدخل الجنّة فیتمنّى أن یخرج منها إلّا الشّهید فإنّه یتمنّى أن یرجع فیقتل عشر مرّات ممّا یرى من كرامة اللَّه؛(1668) از پیامبر(صلى الله علیه و آله) نقل شده كه فرمود: كسى نیست كه وارد بهشت شود و آرزو كند از آن بیرون رود، مگر شهید كه به خاطر كرامتى كه از جانب خداوند دیده است آرزو مى كند (به دنیا) برگردد و دهها بار كشته شود.»

ثواب زیارت قبر شهدا

«عن ابی عبد اللَّه(علیه السلام) قال: إنّ زیارة قبر رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) و زیارة قبور الشّهداء و زیارة قبر الحسین صلوات اللَّه علیه تعدل حجّة مع رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله)؛(1669) از فضیل بن یسار از امام صادق(علیه السلام) نقل شده كه فرمود: زیارت قبر رسول خدا(صلى الله علیه و آله) و زیارت قبر شهیدان و زیارت قبر حسین(علیه السلام) برابر است با حجّى كه با پیامبر(صلى الله علیه و آله) انجام گرفته است.»

صبر در شهادت

پیامبر(صلى الله علیه و آله) از على(علیه السلام) پرسید: «بگو بدانم در وقت شهادت، چگونه صبر خواهى كرد؟»
على(علیه السلام) در پاسخ عرض كرد: «لیسَ هذا مِن مواطِنِ الصَّبرِ ولكن مَواطِنِ البُشرى و الشُّكرِ؛ چنین موردى از موارد صبر نیست، بلكه از موارد بشارت و شكر است.» (یعنى شهادت تبریك دارد نه تسلیت)(1670).