فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

هفت امتیاز براى شهید

«عن علىّ بن الحسین(علیه السلام) قال للشّهید سبع خصال من اللَّه: 1- (أوّل قطرة من دمه مغفور له كلّ ذنب 2- یقع راسه فی حجر زوجتیه من الحور العین و تمسحان الغبار عن وجهه و تقولان مرحبا بك و یقول هو مثل ذلك لهما 3- یكسى من كسوة الجنّة 4- تبتدره خزنة الجنّة بكلّ ریح طیّبة ایّهم یاخذه معه 5- ان یرى منزله 6- یقال لروحه اسرح فی الجنّة حیث شئت 7- ان ینظر فی وجه اللَّه و انّها لراحة لكلّ نبىّ و شهید؛(1664) حضرت سجاد(علیه السلام) فرمود: براى شهید هفت خصلت و امتیاز است: 1- اول قطره خونى كه از بدنش جارى شود تمام گناهانش آمرزیده مى شود. 2- همسران بهشتى اش سرش را به دامن مى گیرند و غبار از چهره اش پاك مى كنند و به او مى گوید: آفرین بر تو باد. 3- از لباسهاى بهشتى مى پوشد. 4- خزانه داران بهشت در استقبال او با عطرهاى مینوئى و بوهاى خوش با یكدیگر مسابقه مى گذارند تا از دست كدام، گلهاى بهشتى را بگیرد 5- منزل و مكانش را در بهشت مشاهده مى كند 6- به روان پاكش مى گویند در هر جاى بهشت كه مى خواهى استراحت كن. 7- به چهره عظمت حق تعالى نگاه مى كند و آن براى پیامبر و شهیدان سبب آرامش و راحت است.»

استجابت دعا در وقت شهادت

«زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنِ الصَّادِقِ(علیه السلام) قَالَ اطْلُبُوا الدُّعَاءَ فِی أَرْبَعِ سَاعَاتٍ عِنْدَ هُبُوبِ الرِّیَاحِ وَ زَوَالِ الْأَفْیَاءِ وَ نُزُولِ الْمَطَرِ وَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِ الْقَتِیلِ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفَتَّحُ عِنْدَ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ؛(1665) زید شحّام از امام صادق(علیه السلام) روایت كرده است كه حضرت فرمود: در چهار وقت به دنبال دعا باشید: وزش باد، زوال سایه ها (كه همان ظهر شرعى است)، نزول باران و اولین قطره از خون مؤمن؛ چون در این اوقات، درهاى آسمان گشوده خواهد شد.»

شرافتمندترین مرگ

«عن الصادق(علیه السلام) قال: قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): أشرف الموت قتل الشّهادة؛(1666) از امام صادق(علیه السلام) نقل شده كه رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: شهادت، با شرافت ترین مرگ است.»