فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

شفاعت شهدا

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): ثلثة یشفعون الى اللَّه عزّ و جلّ فیشفّعون، الأنبیاء ثمّ العلماء ثمّ الشّهداء؛(1659) پیغمبر(صلى الله علیه و آله) فرمود: سه گروه در پیشگاه الهى شفاعت میكنند و مورد قبول واقع مى شود، پیامبران، پس از آن علماء، و سپس شهداء.»

ارزش شمشیر زدن براى عدالت

«عن الصّادق(علیه السلام) عن رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) قال: الخیر كلّه فی السّیف و تحت ظلّ السّیف و لا یقیم النّاس الّا السّیف و السّیوف مقالید الجنّة؛(1660) حضرت صادق(علیه السلام) از پیغمبر اكرم(صلى الله علیه و آله) نقل كرده كه فرمود: تمام خیرها و خوبیها در شمشیر و زیر سایه شمشیر است و مردم را به راستى و عدالت، چیزى جز شمشیر وادار نمى كند، و شمشیرها كلیدهاى بهشت اند.»

درى از بهشت براى مجاهدین

«عن النبى(صلى الله علیه و آله): للجنّة باب یقال له باب المجاهدین یمضون الیه فاذا هو مفتوح و هم متقلّدون بسیوفهم و الجمع فی الموقف و الملائكة ترحّب بهم قال فمن ترك الجهاد البسه اللَّه ذلّا و فقرا فی معیشته فی دینه انّ اللَّه اعزّ امّتى بسنابك خیلها و مراكز رماحها؛(1661) پیغمبر گرامى اسلام(صلى الله علیه و آله) فرمود: براى بهشت درى است مخصوص مجاهدین در راه خدا كه از آن در داخل بهشت مى شوند. هنگامى كه بر در بهشت برسند آن در گشوده مى شود در حالى كه مجاهدین شمشیرها به كمر بسته و هنوز مردم در موقف حساب سرگردانند.»