فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

شهید و شهدا

آیات

آمرزش شهیدان

«قِیلَ ادْخُلِ الجَنَّةَ قَالَ یَلَیْتَ قَوْمِى یَعْلَمُونَ؛ بِمَا غَفَرَ لِى رَبِّى وَ جَعَلَنِى مِنَ الْمُكْرَمِینَ؛(1650) (سرانجام او را شهید كردند و) به او گفته شد: «وارد بهشت شو!» گفت: «اى كاش قوم من مى دانستند ... كه پروردگارم مرا آمرزیده و از گرامى داشتگان قرار داده است!»