فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

شفاعت پیامبر(صلى الله علیه و آله) براى شرابخوار

«فی حدیث عن ابی عبد اللَّه(علیه السلام) قال: قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): لا ینال شفاعتی من شرب المسكر لا یرد علیّ الحوض لا و اللَّه؛(1597) در حدیثى از امام صادق(علیه السلام) نقل شده كه پیامبر خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: سوگند به خدا، كسى كه شراب بخورد به شفاعت من نمى رسد و كنار حوض بر من وارد نمى شود.»

شرابخوار بت پرست

«عن ابی عبد اللَّه(علیه السلام) قال: قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): مدمن الخمر یلقى اللَّه عزّ و جلّ كعابد وثن؛(1598) از امام صادق(علیه السلام) نقل شده كه رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: شرابخوار در چهره یك بت پرست خدا را ملاقات مى كند.»

سلام به شرابخوار نكنید

«قال النبیّ(صلى الله علیه و آله): سلّموا على الیهود و النّصارى و لا تسلّموا على شارب الخمر و إن سلّم علیكم فلا تردّوا جوابه؛(1599) پیامبر(صلى الله علیه و آله) فرمود: به یهود و نصارى سلام كنید ولى به شرابخوار سلام نكنید و اگر به شما سلام كرد پاسخش را ندهید.»