فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نماز شرابخوار

«عن ابی عبد اللَّه(علیه السلام) : من شرب الخمر لم یقبل اللَّه له صلاة أربعین یوما؛(1596)
از امام صادق (ع) نقل شده است: هر كه شراب بخورد خداوند چهل روز نماز او را قبول نمى كند.»

شفاعت پیامبر(صلى الله علیه و آله) براى شرابخوار

«فی حدیث عن ابی عبد اللَّه(علیه السلام) قال: قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): لا ینال شفاعتی من شرب المسكر لا یرد علیّ الحوض لا و اللَّه؛(1597) در حدیثى از امام صادق(علیه السلام) نقل شده كه پیامبر خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: سوگند به خدا، كسى كه شراب بخورد به شفاعت من نمى رسد و كنار حوض بر من وارد نمى شود.»

شرابخوار بت پرست

«عن ابی عبد اللَّه(علیه السلام) قال: قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): مدمن الخمر یلقى اللَّه عزّ و جلّ كعابد وثن؛(1598) از امام صادق(علیه السلام) نقل شده كه رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: شرابخوار در چهره یك بت پرست خدا را ملاقات مى كند.»