فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

كلید همه گناهان

«عن النبیّ(صلى الله علیه و آله): یا علیّ! جعلت الذّنوب كلّها فی بیت و جعل مفتاحها شرب الخمر؛(1594) از پیامبر(صلى الله علیه و آله) نقل شده كه فرمود: اى على! تمام گناهان در خانه اى نهاده شده و شرابخوارى را كلید آن قرار داده اند.»

وضعیت شرابخوار در روز قیامت

«عن ابی عبد اللَّه(علیه السلام) قال: شارب الخمر یأتی یوم القیامة مسودّا وجهه مائلا شفته مدلعا لسانه، ینادی: العطش العطش؛(1595) از امام صادق(علیه السلام) نقل شده كه فرمود: روز قیامت، شرابخوار در حالى وارد مى شود كه صورتش سیاه و لبهایش كج و زبانش آویخته است و فریاد مى زند: تشنه ام، تشنه ام!»

نماز شرابخوار

«عن ابی عبد اللَّه(علیه السلام) : من شرب الخمر لم یقبل اللَّه له صلاة أربعین یوما؛(1596)
از امام صادق (ع) نقل شده است: هر كه شراب بخورد خداوند چهل روز نماز او را قبول نمى كند.»