فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

تأثیر پذیرى سریعتر جوانان

یكى از دوستان امام صادق(علیه السلام) به نام «ابى جعفر احول» مدّتى به تبلیغ مذهب تشیّع و نشر تعالیم اهل بیت(علیهم السلام) اشتغال داشت. روزى به محضر آن حضرت شرفیاب شد. حضرت صادق(علیه السلام) از او سؤال كردند: «كیف رأیت مسارعة الناس الى هذا الامر و دخولهم فیه؟؛ مردم بصره را در قبول روش اهل بیت و سرعت پذیرش آیین تشیّع چگونه یافتى؟» عرض كرد: عدّه كمى تعالیم اهل بیت را پذیرفتند.
پس امام فرمود: «علیك بالأحداث فانهم اسرع الى كل خیر؛ توجّه تبلیغى خود را به نسل جوان معطوف دار و نیروى خویش را در راه هدایت آنان به كار انداز، زیرا جوانان زودتر حق را مى پذیرند و سریعتر به هر خیر و صلاحى مى گرایند.»(1574)

ما مال خدائیم

جوانى عكس خودش را نزد حضرت امام(قدس سره) فرستاد و گفت: آقا جان یك نصیحتى براى دنیا و آخرت به من كنید تا برایم كافى باشد. حضرت امام طى یك جمله دنیا و آخرتى نصیحتش كرد و نوشت «اِنّا لِلّه و اِنّا اِلیه راجعون»؛ ما مال خدائیم، آدم مالِ كسى را صرف دیگرى نمى كند.(1575)

پیر عقل

پیامبر اسلام(صلى الله علیه و آله) براى سركوبى گروهى دشمن طغیانگر كه در اطراف مدینه و مكه بودند، جمعى را به عنوان سریه و گروه ضربتى آماده ساخت تا شبانه به طور مخفى به سوى متجاوزین بروند و آنها را سركوب نمایند.
پیامبر(صلى الله علیه و آله) جوانى(1576) از طایفه (هذیل) را فرمانده و امیر این سپاه قرار داد. شخص ظاهربینى به رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) اعتراض كرد كه چرا یك جوان را بر ما فرمانده نموده اى؟ ما تسلیم فرمان او نمى شویم، لازم است شما پیرمردى به عنوان پیشوا و فرمانده انتخاب كنید.
پیامبر(صلى الله علیه و آله) فرمود: اى آدم ظاهر نگر، گرچه او جوان است اما دلى قوى و عقلى صحیح دارد. اما پیرمردى كه تو مى گوئى ریش سفید است و به صورت ظاهر باید جلو بیفتد، اما دل آنها چون قیر سیاه است. عقل این جوان را بارها آزمودم و دیدم در عقل پیر است(1577) پیر سن و سال بى عقل مثمر نیست. تا توانى كوشش كن(1578) كه پیر عقل و دین شوى، كه رهبرى و فرماندهى به سال نیست، به قوه عقلانى و تفكر و قلب سفید است.»