فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

پذیرش اسلام توسط جوانان

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): اوصیكم بالشّبّان خیرا فانّهم ارقّ افئدة انّ اللَّه بعثنى بشیرا و نذیرا فحالفنى الشّبّان و خالفنى الشّیوخ ثمّ قرأ فَطالَ عَلَیْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ؛(1563) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) فرمود: به شماها درباره نوبالغان و جوانان به نیكى سفارش میكنم كه آنها دلى رقیق تر و قلبى فضیلت پذیرتر دارند؛ خداوند مرا به پیامبرى برانگیخت تا مردم را به رحمت الهى بشارت دهم و از عذابش بترسانم. جوانان سخنانم را پذیرفتند و با من پیمان محبّت بستند ولى پیران از قبول دعوتم سر باز زدند و به مخالفتم برخاستند. سپس به آیه اى از قرآن اشاره كرد و درباره مردم كهنسال كه مدّت زندگى آنها به درازا كشیده و دچار قساوت و سخت دلى شده اند سخن گفت.»

تربیت پذیرى جوان

«الامام العلىّ(علیه السلام) : انّما قلب الحدث كالارض الخالیة ما القى فیها من شى ء قبلته فبادرتك بالادب قبل ان یقسو قلبك؛(1564) على(علیه السلام) ضمن نامه خود به حضرت مجتبى(علیه السلام) فرموده است: دل جوان نوخاسته، مانند زمین خالى از گیاه و درخت است، هر بذرى كه در آن افشانده شود مى پذیرد و در خود میپرورد. سپس فرموده: فرزند عزیز، من در آغاز جوانیت به ادب و تربیت تو مبادرت نمودم پیش از آنكه عمرت به درازا بكشد و دلت سخت گردد.»

آموخته هاى جوانى

«عن موسى بن جعفر(علیه السلام) قال: من تعلّم فی شبابه كان بمنزلة الرّسم فی الحجر؛(1565) حضرت موسى بن جعفر(علیه السلام) فرموده است: آموخته هاى دوران جوانى مانند نقشى كه بر سنگ حجّارى شده باشد، ثابت و پایدار میماند.»