فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

میزان بزرگى انسان، سن نیست

«لا یحتجّ محتج منكم فی مخالفته بصغر سنّه فلیس الاكبر هو الافضل، بل الأفضل هو الاكبر؛(1562) هیچ یك از شما جوانىِ عتاب را اساس اعتراض قرار ندهد زیرا ملاك فضیلت انسان، كبر سن و بزرگى نیست، بلكه برعكس، میزان بزرگى انسان، فضیلت و كمال معنوى است.»

پذیرش اسلام توسط جوانان

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): اوصیكم بالشّبّان خیرا فانّهم ارقّ افئدة انّ اللَّه بعثنى بشیرا و نذیرا فحالفنى الشّبّان و خالفنى الشّیوخ ثمّ قرأ فَطالَ عَلَیْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ؛(1563) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) فرمود: به شماها درباره نوبالغان و جوانان به نیكى سفارش میكنم كه آنها دلى رقیق تر و قلبى فضیلت پذیرتر دارند؛ خداوند مرا به پیامبرى برانگیخت تا مردم را به رحمت الهى بشارت دهم و از عذابش بترسانم. جوانان سخنانم را پذیرفتند و با من پیمان محبّت بستند ولى پیران از قبول دعوتم سر باز زدند و به مخالفتم برخاستند. سپس به آیه اى از قرآن اشاره كرد و درباره مردم كهنسال كه مدّت زندگى آنها به درازا كشیده و دچار قساوت و سخت دلى شده اند سخن گفت.»

تربیت پذیرى جوان

«الامام العلىّ(علیه السلام) : انّما قلب الحدث كالارض الخالیة ما القى فیها من شى ء قبلته فبادرتك بالادب قبل ان یقسو قلبك؛(1564) على(علیه السلام) ضمن نامه خود به حضرت مجتبى(علیه السلام) فرموده است: دل جوان نوخاسته، مانند زمین خالى از گیاه و درخت است، هر بذرى كه در آن افشانده شود مى پذیرد و در خود میپرورد. سپس فرموده: فرزند عزیز، من در آغاز جوانیت به ادب و تربیت تو مبادرت نمودم پیش از آنكه عمرت به درازا بكشد و دلت سخت گردد.»