فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

توجه به شایستگى جوانان

«قال له (صلى الله علیه و آله) یا عتاب تدرى على من استعملتك؟ استعملتك على اهل اللَّه عزّ و جلّ، و لو اعلم لهم خیرا منك استعملته علیهم و كان عمره لمّا استعمله رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) نیّفا و عشرین سنة؛(1561) پیغمبر اكرم(صلى الله علیه و آله) به عتاب بن اسید فرماندار برگزیده خود فرمود: آیا میدانى تو را به چه مقامى گمارده و بر چه قومى فرمانروا كرده ام؟ تو را حاكم و امیر اهل حرم خدا و ساكنین مكّه معظّمه نموده ام، اگر بین مسلمین كسى را از تو شایسته تر میشناختم حتماً این مقام را به وى محوّل میكردم. عتاب بن اسید روزى كه از طرف پیشواى بزرگ اسلام به مقام فرماندارى مكّه برگزیده شد سنّش در حدود بیست و یك سال بود.»

میزان بزرگى انسان، سن نیست

«لا یحتجّ محتج منكم فی مخالفته بصغر سنّه فلیس الاكبر هو الافضل، بل الأفضل هو الاكبر؛(1562) هیچ یك از شما جوانىِ عتاب را اساس اعتراض قرار ندهد زیرا ملاك فضیلت انسان، كبر سن و بزرگى نیست، بلكه برعكس، میزان بزرگى انسان، فضیلت و كمال معنوى است.»

پذیرش اسلام توسط جوانان

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): اوصیكم بالشّبّان خیرا فانّهم ارقّ افئدة انّ اللَّه بعثنى بشیرا و نذیرا فحالفنى الشّبّان و خالفنى الشّیوخ ثمّ قرأ فَطالَ عَلَیْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ؛(1563) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) فرمود: به شماها درباره نوبالغان و جوانان به نیكى سفارش میكنم كه آنها دلى رقیق تر و قلبى فضیلت پذیرتر دارند؛ خداوند مرا به پیامبرى برانگیخت تا مردم را به رحمت الهى بشارت دهم و از عذابش بترسانم. جوانان سخنانم را پذیرفتند و با من پیمان محبّت بستند ولى پیران از قبول دعوتم سر باز زدند و به مخالفتم برخاستند. سپس به آیه اى از قرآن اشاره كرد و درباره مردم كهنسال كه مدّت زندگى آنها به درازا كشیده و دچار قساوت و سخت دلى شده اند سخن گفت.»