فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

قدر جوانى

«قال علىّ(علیه السلام) : شیئان لا یعرف فضلهما الّا من فقدهما: الشّباب و العافیة؛(1559) على(علیه السلام) فرموده: دو چیز است كه قدر و قیمتشان را نمى شناسد مگر كسى كه آن دو را از دست داده باشد: یكى جوانى و دیگرى تندرستى و عافیت است.»

امیر جوان

«ولىّ رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) عتاب بن اسید و عمره احدى و عشرون سنة امر مكّة، و امره(صلى الله علیه و آله) ان یصلّى بالنّاس و هو اوّل امیر صلّى بمكّة بعد الفتح جماعة؛(1560) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) عتاب بن اسید را والى مكّه قرار داد، و در آن روز سنّش بیست و یك سال بود، پیغمبر(صلى الله علیه و آله) امر فرمود كه با مردم نماز بگذارد و عتاب بن اسید اوّل امیرى بود كه پس از فتح، در مكّه اقامه نماز جماعت كرد.»

توجه به شایستگى جوانان

«قال له (صلى الله علیه و آله) یا عتاب تدرى على من استعملتك؟ استعملتك على اهل اللَّه عزّ و جلّ، و لو اعلم لهم خیرا منك استعملته علیهم و كان عمره لمّا استعمله رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) نیّفا و عشرین سنة؛(1561) پیغمبر اكرم(صلى الله علیه و آله) به عتاب بن اسید فرماندار برگزیده خود فرمود: آیا میدانى تو را به چه مقامى گمارده و بر چه قومى فرمانروا كرده ام؟ تو را حاكم و امیر اهل حرم خدا و ساكنین مكّه معظّمه نموده ام، اگر بین مسلمین كسى را از تو شایسته تر میشناختم حتماً این مقام را به وى محوّل میكردم. عتاب بن اسید روزى كه از طرف پیشواى بزرگ اسلام به مقام فرماندارى مكّه برگزیده شد سنّش در حدود بیست و یك سال بود.»