فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

روایات

قدر جوانى

«قال علىّ(علیه السلام) : شیئان لا یعرف فضلهما الّا من فقدهما: الشّباب و العافیة؛(1559) على(علیه السلام) فرموده: دو چیز است كه قدر و قیمتشان را نمى شناسد مگر كسى كه آن دو را از دست داده باشد: یكى جوانى و دیگرى تندرستى و عافیت است.»

امیر جوان

«ولىّ رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) عتاب بن اسید و عمره احدى و عشرون سنة امر مكّة، و امره(صلى الله علیه و آله) ان یصلّى بالنّاس و هو اوّل امیر صلّى بمكّة بعد الفتح جماعة؛(1560) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) عتاب بن اسید را والى مكّه قرار داد، و در آن روز سنّش بیست و یك سال بود، پیغمبر(صلى الله علیه و آله) امر فرمود كه با مردم نماز بگذارد و عتاب بن اسید اوّل امیرى بود كه پس از فتح، در مكّه اقامه نماز جماعت كرد.»