فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نكات

امام رضا(علیه السلام) از پدرانش(علیهم السلام) نقل كرده است كه رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: پنج چیز را تا آخر عمر رها نخواهم كرد: 1- غذا خوردن با بردگان بر روى زمین. 2- سوار شدن بر الاغ بى پالان. 3- دوشیدن شیر از پستان بز با دست خودم. 4- پوشیدن لباس پشمین. 5- سلام كردن بر كودكان تا بعد از من سنّت [رسم ]باشد.(1518)

لطیفه

سلام

مردى فاسق و فاجر موى بر سر گذاشته بود و به جهت گدایى و اخذ حطام و صیانت حال، خود را به سادات شهرت داده. روزى مردى عالم و متقى كه اصل و نسب آن متسیّد را مى دانست از پیش وى بگذشت و سلام نكرد. آن مرد به وى متعرض شد و گفت: من از آل رسول هاشمى باشم و تو از امت جدّ منى، تو را كى رسد كه از پیش من بگذرى و سلام نكنى؟ و حال آنكه در شبانه روز چندین بار در نماز و غیر نماز بر من صلوات مى فرستى، آنجا كه مى گویى، «اللهم صل على محمد و آل محمد». گفت من در صلوات «و آله الطیبین و الطاهرین» مى گویم و تو با این قید از آل او خارج مى شوى، زیرا كه نه طیبى و نه طاهر!(1519)