فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

شعر

سلامى چو بوى خوشِ آشنایى
بدان مردم دیده روشنایى(1517)

نكات

امام رضا(علیه السلام) از پدرانش(علیهم السلام) نقل كرده است كه رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: پنج چیز را تا آخر عمر رها نخواهم كرد: 1- غذا خوردن با بردگان بر روى زمین. 2- سوار شدن بر الاغ بى پالان. 3- دوشیدن شیر از پستان بز با دست خودم. 4- پوشیدن لباس پشمین. 5- سلام كردن بر كودكان تا بعد از من سنّت [رسم ]باشد.(1518)

لطیفه