فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

بر درب خانه برادر

امام باقر(علیه السلام) فرمود: یكى از فرشتگان از درب خانه اى عبور مى كرد، مردى را دید كه درب آن خانه ایستاده است. از وى پرسش نمود: چرا در این جا ایستاده اى؟ آن شخص گفت: در این خانه برادرى دارم مى خواهم سلام كنم. فرشته سؤال كرد: آیا از خویشاوندان تو است یا آنكه به وى نیازمندى و مى خواهى عرض حاجت كنى؟ گفت: هیچ یك از اینها نیست، جز آنكه بین ما حرمت برادرى اسلامى است، و تازه كردن عهد و سلام كردن من بروى در راه خشنودى خداست. فرشته گفت: من فرستاده خدایم به سوى تو؛ خدایت درود مى فرستد و مى فرماید: «اى بنده من! تو به دیدار من آمدى و مرا اراده كردى، اینك به پاداش حفظ حقوق برادرى و نگاه داشتن حرمت برادرى اسلامى، بهشت را بر تو واجب نمودم، و از خشم و آتش خود تو را دور ساختم.(1516)

شعر

سلامى چو بوى خوشِ آشنایى
بدان مردم دیده روشنایى(1517)

نكات

امام رضا(علیه السلام) از پدرانش(علیهم السلام) نقل كرده است كه رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: پنج چیز را تا آخر عمر رها نخواهم كرد: 1- غذا خوردن با بردگان بر روى زمین. 2- سوار شدن بر الاغ بى پالان. 3- دوشیدن شیر از پستان بز با دست خودم. 4- پوشیدن لباس پشمین. 5- سلام كردن بر كودكان تا بعد از من سنّت [رسم ]باشد.(1518)