فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

سفارش پیامبر(صلى الله علیه و آله) به فاش گفتن سلام

«عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ(علیه السلام) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله علیه و آله) أَمَرَهُمْ بِسَبْعٍ- عِیَادَةِ الْمَرْضَى وَ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَ إِبْرَارِ الْقَسَمِ- وَ تَسْمِیتِ الْعَاطِسِ وَ نَصْرِ الْمَظْلُومِ- وَ إِفْشَاءِ السَّلَامِ وَ إِجَابَةِ الدَّاعِی؛(1511) رسول خدا(صلى الله علیه و آله) به هفت چیز فرمان داد: عیادت بیماران، و تشییع جنازه مردگان، و انجام سوگندان، و خیرباش عطسه زنان، و یارى ستمدیدگان، و فاش گفتن سلام، و پذیرش دعوت.»

داستانها

درسى از اخلاق پیامبر(صلى الله علیه و آله)

مردى یهودى بر پیغمبر(صلى الله علیه و آله) وارد شد. و عایشه همسر آن حضرت در حضور آن بزرگوار نشسته بود. یهودى در وقت ورود گفت: «السّام علیكم: مرگ بر شما» حضرت فرمود: «علیكم؛ بر شما باد» طولى نكشید یكى دیگر وارد شد و گفت: «السّام علیكم». حضرت فرمود: «علیكم». بار سوم نیز مردى دیگر چنین گفت و چنان شد (معلوم شد این پیش آمد تصادفى نیست، بلكه این یهودیان تبهكار، با هم تصمیم گرفته بودند تا با زبان، رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) را آزار دهند.) عایشه سخت خشمگین شد و فریاد زد: «اى گروه یهود! اى برادران میمون ها و خوك ها، مرگ و غضب و لعنت بر شما!» پیامبر اكرم(صلى الله علیه و آله) به عایشه فرمود: «اى عایشه! اگر ناسزا و فحش مجسّم گردد زشت ترین صورت ها را دارد، ملایمت و آرامش، روى هر چه گذاشته شود آن را زینت مى دهد و از روى هر چیزى برداشته گردد آن را بد نمایان مى كند.»
عایشه: یا رسول اللَّه! مگر نشنیدى كه اینها به جاى سلام، السّام علیكم (مرگ بر شما) گفتند؟!
پیامبر: آنچه مى گویى شنیدم، ولى مگر نشنیدى من هم در جواب گفتم علیكم، بر شما باد. اگر مسلمانى به شما سلام كرد، در جوابش بگویید: سلام علیكم. و چنانچه كافرى به شما سلام كرد، در پاسخش بگویید علیك.(1512)