فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

كوشش پسندیده

«قال امیر المؤمنین(علیه السلام) : من قدّم عقله على هواه حسنت مساعیه؛(1443) على(علیه السلام) فرموده است: كسى كه عقل خود را بر هواى نفس خویش مقدّم بدارد اعمال و كوششهاى او همواره نیكو و پسندیده خواهد بود.»

سعى براى اصلاح جامعه

«قال علىّ(علیه السلام) : من كمال السّعادة السّعى فی اصلاح الجمهور؛(1444) على(علیه السلام) فرموده: از كمال سعادت اینست كه آدمى در راه اصلاح جامعه سعى و مجاهده نماید.»

یارى براى اصلاح نفس

«قال علىّ(علیه السلام) : لا تترك الاجتهاد فی اصلاح نفسك فانّه لا یعینك علیها الّا الجدّ؛(1445) على(علیه السلام) فرموده: هرگز از مجاهده و كوشش در اصلاح نفس خویش باز نایست، زیرا چیزى جز سعى و كوشش تو را در این كار یارى نخواهد كرد.»