فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

انسان در گرو تلاش خویش

«وَ أَن لَّیْسَ لِلْانسَنِ إِلَّا مَا سَعَى ؛(1440) و اینكه براى انسان بهره اى جز سعى و كوشش او نیست.»

روایات

جوینده یابنده است

«قال امیر المؤمنین(علیه السلام) : من استدام قرع الباب و لجّ ولج؛(1441) على(علیه السلام) فرموده است: هر كس به كوبیدن درى ادامه دهد و اصرار ورزد عاقبت از آن در وارد خواهد شد.»