فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

سعى و كوشش

آیات

آثار تلاش

«الَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كاَنَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُواْ أَ لَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَ إِن كاَنَ لِلْكَفِرِینَ نَصِیبٌ قَالُواْ أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْكُمْ وَ نَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ فَاللَّهُ یحَْكُمُ بَیْنَكُمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ وَ لَن یجَْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِینَ عَلىَ المُْؤْمِنِینَ سَبِیلاً؛(1434) منافقان همانها هستند كه پیوسته انتظار مى كشند و مراقب شما هستند اگر فتح و پیروزى نصیب شما گردد، مى گویند: مگر ما با شما نبودیم؟ (پس ما نیز در افتخارات و غنایم شریكیم!) «و اگر بهره اى نصیب كافران گردد، به آنان مى گویند: مگر ما شما را به مبارزه و عدم تسلیم در برابر مؤمنان، تشویق نمى كردیم؟ (پس با شما شریك خواهیم بود!)» خداوند در روز رستاخیز، میان شما داورى مى كند و خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان تسلّطى نداده است.»