فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

ترس از شیطان یا جادوگرى

«روینا من كتاب منیة الداعی و غنیة الواعی تألیف علی بن محمد بن عبد الصمد التمیمی بإسناده قال قال رسول الله(صلى الله علیه و آله) یا علی من خاف شیطانا أو ساحرا فلیقرأ «إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ یُغْشِی اللَّیْلَ النَّهارَ یَطْلُبُهُ حَثِیثاً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِین»؛(1389) از كتاب «منیة الدّاعى و غنیة الواعى» تألیف علىّ بن محمّد بن [علىّ بن علىّ ابن ] عبد الصّمد تمیمى، با سند خود او نقل مى كنیم كه گفت: پیامبر خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: على جان! هر كه از شیطان یا جادوگرى بترسد، باید این آیه را بخواند:
إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ یُغْشِی اللَّیْلَ النَّهارَ یَطْلُبُهُ حَثِیثاً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ. أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِینَ(1390)؛ به درستى كه پروردگار شما خدایى است كه آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید. سپس بر عرش مستولى شد. او به پرده شب، روز را -كه شتابان به دنبال اوست- پوشانید و آفتاب و ماه و ستارگان به فرمان او رام گردیدند. آگاه باشید كه آفریدن و فرمان دادن از آن اوست. پاك و منزّه است خداوند كه آفریننده ى جهان و جهانیان است.»

داستانها

خدا را خواب فرا نمى گیرد

شبى كه بنا بوده فرداى آن حضرت موسى(علیه السلام) با ساحران مبارزه كند، رئیس ساحران به دیگران گفت: باید بفهمیم كه آیا موسى مانند ما ساحر و فریبكار است و یا این كه فرستاده خدا و درستكار است. براى این كار، امشب باید دو نفر به محلّ زندگى موسى رفته و هنگامى كه او در خواب است، عصایش را بدزدند و به اینجا بیاورند. اگر توانستند این كار را انجام دهند، معلوم مى شود كه موسى پیامبر نیست، ولى اگر نتوانستند بیاورند، معلوم مى شود او فرستاده خداست.
دو نفر از ساحران، داوطلب شدند كه به منزل حضرت موسى رفته و عصاى او را بدزدند. وقتى وارد خانه شدند، دیدند حضرت موسى خوابیده و عصایش، بالاى سرش افتاده است. تا آن ها به عصا نزدیك شدند، عصا به اژدها تبدیل شد و آن ها را دنبال كرد. آن ها هم به شدّت ترسیده و گریختند. ساحران بخت برگشته نزد رئیسشان رفته و گفتند: موسى خواب است امّا خداى موسى بیدار است و ما نمى توانیم آسیبى به او برسانیم. در آیة الكرسى مى خوانیم كه: «خداوندى، جز خداى یگانه زنده پاینده نیست. خداوندى كه هرگز كِسِل نمى شود و خواب او را فرا نمى گیرد.»(1391)