فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

پناه بردن به خدا در برابر سحر

«وَ مِن شَرِّ النَّفَّثَتِ فِى الْعُقَدِ؛(1378) و از شرّ آنها كه با افسون در گره ها مى دمند (و هر تصمیمى را سست مى كنند)»

سحر، بى واقعیت و بى حقیقت

«قَالَ أَلْقُواْ فَلَمَّا أَلْقَوْاْ سَحَرُواْ أَعْیُنَ النَّاسِ وَ اسْتَرْهَبُوهُمْ وَ جَاءُو بِسِحْرٍ عَظِیمٍ * وَ أَوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا یَأْفِكُونَ* فَوَقَعَ الحَْقُّ وَ بَطَلَ مَا كاَنُواْ یَعْمَلُونَ* فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَ انقَلَبُواْ صَغِرِینَ* وَ أُلْقِىَ السَّحَرَةُ سَجِدِینَ *قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَلَمِینَ * رَبِّ مُوسَى وَ هَرُونَ؛(1379) گفت: «شما بیفكنید!» و هنگامى (كه وسایل سحر خود را) افكندند، مردم را چشم بندى كردند و ترساندند و سحر عظیمى پدید آوردند. (ما) به موسى وحى كردیم كه: «عصاى خود را بیفكن!» ناگهان (بصورت مار عظیمى در آمد كه) وسایل دروغین آنها را بسرعت برمى گرفت. (در این هنگام،) حق آشكار شد و آنچه آنها ساخته بودند، باطل گشت. و در آنجا (همگى) مغلوب شدند و خوار و كوچك گشتند. و ساحران (بى اختیار) به سجده افتادند. و گفتند: «ما به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم. پروردگار موسى و هارون!»

عمل سحر باطل و خالى از حقیقت

«فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا یَأْفِكُونَ؛(1380) سپس موسى عصایش را افكند، ناگهان تمام وسایل دروغین آنها را بلعید!»