فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

محرومیت ساحران از رستگارى

«قَالَ مُوسَى أَ تَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَ سِحْرٌ هَذَا وَ لَا یُفْلِحُ السَّحِرُونَ؛(1375) موسى گفت: «آیا درباره حقّ، هنگامى كه به سوى شما آمد، (چنین) مى گویید؟! آیا این سحر است؟! در حالى كه ساحران (هرگز) رستگار (و پیروز) نمى شوند!»

سحر عامل فاسد

«فَلَمَّا أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَیُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا یُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِینَ؛(1376) هنگامى كه افكندند، موسى گفت: «آنچه شما آوردید، سحر است كه خداوند بزودى آن را باطل مى كند چرا كه خداوند (هرگز) عمل مفسدان را اصلاح نمى كند!»

تأثیر خیالى و غیر حقیقى سحر

«قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَ عِصِیُّهُمْ یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ؛(1377) گفت: «شما اول بیفكنید!» در این هنگام طنابها و عصاهاى آنان بر اثر سحرشان چنان به نظر مى رسید كه حركت مى كند!»