فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

خواب آلودگى

دو تا ماشین با هم تصادف مى كنند. افسر میاد و مى پرسه: كدومتون مقصر بودید؟ طرف میگه: والله من خواب بودم، ندیدم از ایشون بپرسید.

سحر و جادو

آیات