فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

وصیّت كرد سجّاده اش را با او دفن كنند

حضرت آیت اللّه العظمى مرعشى نجفى(رحمه الله) به فرزندش وصیت كرد: سجّاده اى كه 70 سال بر روى آن نماز شب به جا آورده ام، و تسبیحى از تربت امام حسین(علیه السلام) كه با آن در سحرها به عدد دانه هایش استغفار كرده ام با من دفن شود.(1370)

مناجات سحرگاهان حیوانات

سعدى گوید: یك شب از آغاز تا انجام، همراه كاروانى حركت مى كردم. سحرگاه كنار جنگلى رسیدیم و در آنجا خوابیدیم. در این سفر شوریده دلى (مجذوب حق شده) همراه ما بود، نعره از دل بركشید و سر به بیابان زد، و یك نفس به راز و نیاز پرداخت.
هنگامى كه روز شد به او گفتم: این چه حالتى بود كه دیشب پیدا كردى؟ در پاسخ گفت: بلبلان را بر روى درخت و كبكها را بر روى كوه، قورباغه ها را در میان آب و حیوانات مختلف را در میان جنگل دیدم، همه مى نالیدند، فكر كردم كه از جوانمردى دور است كه همه در تسبیح باشند و من در خواب غفلت.(1371)

سحرخیزى كلاغ

از بوذر جمهر پرسیدند چه چیز تو را به مقام ارجمند رساند؟ در پاسخ گفت: 1- سحرخیزى را از كلاغ آموختم. 2- حرص (در تحصیل علم) را از خوك. 3 - تملق (از استاد) را از سگ یاد گرفتم. و در پرتو این سه صفت به این مقام رسیدم.(1372)