فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

اى صبح! تو شاهد باش...

از «امّ سعید» كنیز امیر مؤمنان(علیه السلام) پرسیدند: على(علیه السلام) در ماه رمضان بیشتر عبادت مى كند یا در سایر ماهها؟
پاسخ داد: على(علیه السلام) هر شب با خداى خود به راز و نیاز مشغول است و براى او ماه رمضان و دیگر اوقات یكسان است.
و نیز در شرح حال آن حضرت آمده است: وقتى كه او را پس از ضربت خوردن از مسجد به خانه مى بردند، نگاهى به محلّ طلیعه فجر افكند و فرمود: «اى صبح! تو شاهد باش كه على را فقط اكنون (به حكم اجبار) دراز كشیده مى بینى!»(1368)

محدّث قمى(رحمه الله)

در شرح حال محدّث گرانمایه، حاج شیخ عباس قمّى آورده اند:
وى در تمام دوره سال، در چهار فصل، حدّاقل یك ساعت قبل از طلوع فجر بیدار و مشغول نماز و تهجّد بود.
به عبادت آخر شب و قبل از سپیده دم اهمیّت زیاد مى داد و معتقد بود كه بهترین اعمال مستحبّى، عبادت و تهجّد است. فرزند بزرگش مى گوید: تا آن جا كه من به خاطر دارم بیدارى آخر شب از او فوت نشد. حتّى در سفرها، این شیوه عملى مى شد.
محدّث قمى درباره استادش حاج میرزا حسین نورى، مى نویسد: او در زهد و عبادت سخت كوشا بود، نماز شب او فوت نشد و راز و نیازش با خداوند متعال در تمام شبها برقرار بود.(1369)

وصیّت كرد سجّاده اش را با او دفن كنند

حضرت آیت اللّه العظمى مرعشى نجفى(رحمه الله) به فرزندش وصیت كرد: سجّاده اى كه 70 سال بر روى آن نماز شب به جا آورده ام، و تسبیحى از تربت امام حسین(علیه السلام) كه با آن در سحرها به عدد دانه هایش استغفار كرده ام با من دفن شود.(1370)