فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

رستگارى در سحرخیزى

«باكروا فی طلب الرّزق و الحوائج فانّ الغدوّ بركة و نجاح؛(1365) بامدادان دنبال روزى و نیازهاى خود بروید، زیرا سحرخیزى مایه بركت و رستگارى است.»

دعاى پیامبر(صلى الله علیه و آله) براى سحرخیزى

«قال النبىّ(صلى الله علیه و آله): اللّهمّ بارك لامّتی فی بكورها؛(1366) پیامبر(صلى الله علیه و آله) فرمود: خدایا! سحرخیزى را بر امّت من مبارك ساز.»

داستانها