فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

فكر زنا

«انّ موسى امركم ان لا تزنوا و انا آمركم ان لا تحدّثوا انفسكم بالزّنا فضلا ان تزنوا فان من حدّث نفسه بالزّنا كان كمن او قد فی بیت مزوّق فافسد التّزاویق الدّخان و ان لم یحترق البیت؛(1303) موسى بن عمران به شما امر كرد كه زنا نكنید و من به شما امر میكنم كه فكر زنا را در خاطر نیاورید چه رسد به عمل زنا؛ زیرا آنكه فكر زنا كند مانند كسى است كه در عمارت زیبا و مزیّنى آتش روشن كند، دودهاى تیره آتش زیبائیهاى عمارت را خراب میكند، اگر چه عمارت آتش نگیرد.»

داستانها

نشانه هاى فرزند غیر قانونى

امام صادق(علیه السلام) مى فرماید: فرزند زنا سه نشانه دارد: 1- میل فراوانى به انجام گناه و حرام دارد 2- امیر مؤمنان على (علیه السلام) را دشمن دارد 3- به خون ریختن حریص است.
در برخى از روایات آمده كه آن جناب فرمود: نشانه هاى فرزند زنا سه چیز است: 1- بد محضر است 2- میل به زنا دارد 3- با ما «اهل بیت» دشمن است.(1304)
در این جا ممكن است سؤال شود: اگر پدر و مادر زنا زاده، بد اندیش و ناپاك بودند، فرزند چه تقصیرى دارد؟
پاسخ: عمل قبیح زنا، زمینه میل به گناه را در فرزندى كه از راه زنا زاده شده پى ریزى مى كند، اما اختیار را از او سلب نمى كند، او ممكن است با استقامت و پافشارى، از پیمودن راه انحراف اجتناب نماید، و با توجه به این كه اگر او اعمال نیك انجام دهد، اجر و پاداشش بیش از افراد دیگر است، و به این ترتیب در مجموع، عدالت نسبت به او رعایت مى گردد.