فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

ازدواج مانع زنا

«قال النّبىّ(صلى الله علیه و آله): یا شابّ تزوّج و ایّاك و الزّنا فانّه ینزع الایمان من قلبك؛(1302) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) فرموده است: اى جوان! ازدواج كن و از زنا بپرهیز كه زنا ریشه هاى ایمان را از دلت برمیكند.»

فكر زنا

«انّ موسى امركم ان لا تزنوا و انا آمركم ان لا تحدّثوا انفسكم بالزّنا فضلا ان تزنوا فان من حدّث نفسه بالزّنا كان كمن او قد فی بیت مزوّق فافسد التّزاویق الدّخان و ان لم یحترق البیت؛(1303) موسى بن عمران به شما امر كرد كه زنا نكنید و من به شما امر میكنم كه فكر زنا را در خاطر نیاورید چه رسد به عمل زنا؛ زیرا آنكه فكر زنا كند مانند كسى است كه در عمارت زیبا و مزیّنى آتش روشن كند، دودهاى تیره آتش زیبائیهاى عمارت را خراب میكند، اگر چه عمارت آتش نگیرد.»

داستانها