فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

اثرات سوء زنا در دنیا و آخرت

امام على بن ابى طالب(علیه السلام) در حدیثى مى گوید: از پیامبر(صلى الله علیه و آله) شنیدم چنین مى فرمود: «فى الزّنا ستّ خصال: ثلث فى الدنیا و ثلث فى الآخرة: فاما اللواتى فى الدنیا فیذهب بنور الوجه، و یقطع الرزق، و یسرع الفناء، و اما اللواتى فى الآخرة فغضب الرب و سوء الحساب و الدخول فى النار - او الخلود فى النار-؛ در زنا شش اثر سوء است، سه قسمت آن در دنیا و سه قسمت آن در آخرت است: اما آنها كه در دنیا است یكى این است كه صفا و نورانیّت را از انسان مى گیرد روزى را قطع مى كند، و تسریع در نابودى انسانها مى كند. و اما آن سه كه در آخرت است غضب پروردگار، سختى حساب و دخول -یا خلود- در آتش دوزخ است.»(1292)

فقر همراه زنا

«قال رسول اللّه(صلى الله علیه و آله): الزّنا یورث الفقر و یدع الدّیار بلاقع؛(1293) رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: زنا فقر به بار مى آورد و سرزمین را بى آب و علف مى گرداند.»

زناى چشم و زبان

«قال رسول اللّه(صلى الله علیه و آله): إنّ اللّه كتب على ابن آدم حظّه من الزّنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العین النّظر و زنا اللّسان المنطق؛(1294) از پیامبر اكرم(صلى الله علیه و آله) روایت شده است: خداوند بعضى از كارهاى انسان را آمیخته به زنا مى شمارد، و انسان بهانه اى ندارد. پس زناى چشم نگریستن [به ناروا ]و زناى زبان سخن گفتن [ناروا ]است.»