فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

ریاست

آیات

تهمت ریاست طلبى

«قَالُواْ أَ جِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَیْهِ ءَابَاءَنَا وَ تَكُونَ لَكُمَا الْكِبرِیَاءُ فِى الْأَرْضِ وَ مَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِینَ؛(1223) گفتند: «آیا آمده اى كه ما را، از آنچه پدرانمان را بر آن یافتیم، منصرف سازى و بزرگى (و ریاست) در روى زمین، از آن شما دو تن باشد؟! ما (هرگز) به شما ایمان نمى آوریم!»